نقشه های استعماراز زبان یک استعمار

یکی ا ز مقامات بلند پایه آمریکا می گوید:هرزن چادری در کوی و برزن ایران،به منزله پرچم جمهوری اسلامی است لذا ما برای براندازی این نظام باید حجاب را سست نماییم .

(مارتین ایندیک):سفیر سابق آمریکا در اسراییل درباره اسلام و خاورمیانه اعلام کرده است:دیگر وقت آن نیست که دانشجویان رابه خیابان ها بکشانیم بلکه باید چادر را از سر زنان برداشت و از این طریق میتوان نظام اسلامی ایران راسرنگون کرد.

مستر همفر جاسوس مشهور انگلیسی در کشورهای اسلامی یکی از نقاط قوت مسلمانان را حجاب زنان می داند و مینویسد :زنان آنان دارای حجاب محکم هستند که نفوذ فساد در میانشان ممکن نیست وی در جایی دیگر مینویسد :به هر وسیله ای که شده باید زن مسلمان رااز حجاب اسلام خارج کرد و بی حجابی را در بین مسلمانان رایج نمود و ابتدت برای گول زدن آنها برای اینکه حجاب را کنار بگذارند باید به آنها فهماند که چادر ویا عبا مربوط به اسلام نیست چادر لباس قدیمی ایرانیان قبل از اسلام بوده و عبا لباسی است که خلفای عباسی برای زنان مسلمان رسم کرده اند و این یک لباس اسلامی نیست .خواه ناخواه وقتی زنها از حجاب خارج شوند مردها وجوانان فریفته می شوند و فساد در کانون خانواده ها رخنه می کند.برای اجرا اول باید سعی کرد زنان غیر مسلمان در کشورهای اسلامی را از حجاب خارج کرد تا زنان مسلمان نیز از آنان پیروی کنند. 

 

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
ٍٍُSinus

در کنار وبلاگ پرنیان و پرپرواز این مطلب هم راجع به حجاب جالب بود ممنونم از شما

سینوس

در سینوس حتما بخوانید: حکایت بخشهای خبری رسانه ملی ما: ازماست که برماست