# خدا

بهشتیان چهار نشانه دارند: روی گشاده, زبان نرم, دل مهربان, دست دهنده...

        نردبان دلم شکسته است میشود برای من کمی دعا کنی ؟      یا اگرخدا اجازه میدهد کمی بجای من خداخداکنی؟      راستش دلم مثل یک ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 2 بازدید