خاطره ای خواندنی از رهبر شیعیان عربستان

به گزارش شیعه آنلاین به نقل از حهان،سالها پیش اعلامیه هایی در دفاع از شیعیان وحقوق آنها درعربستان وبویژه شهر مدینه بین اقشار مختلف مردم پخش میشدوحکومت پادشاهی عربستان طی چند روز بسیاری از شیعیان رادستگیر وسالها آنها رابه زندان انداخت.شیخ الامری از رهبران شیعیان عربستان با اصرار وهابی ها از حکومت عربستان به زندان افتادوبا شکایت وهابی ها،دادگاه سعودی وی رابه اعدام محکوم کرد.شیخ الامری پس از چند ماه زندانی شدن سرانحام خود را برای اعدام آماده کرده بود.البته دادگاه عربستان جرم وی راپخش اعلامیه علیه حکومت وشوراندن شیعیان علیه پادشاهی این کشور عنوان کرد که در واقع اقدام وی در جهت دفاع از حقوق شیعیان وپایان دادن به بی حرمتی های وهابیون علیه شیعیان بود.شیخ الامری در یک مراسم حج در سال79درگفتگویی با یکی از ائمه جمعه ایران که در مدینه بسر می برد،این خاطره را تعریف کرد که همه چیز دست به دست هم دادتا من را اعدام کنند وپس از چند ماه زندانی شدن سرانجام روز اعدام فرا رسید.من را در ملا’عام در مقابل دیدگاه هزاران شیعه وبرخی عاملان حکومت به پای چوبه داربردندوطناب را به گردنم انداختند.به حضرت زهرا سلام الله علیها توسل کرده وزیر لب باخودم گفتم "یا حضرت زهرامن فقط برای دفاع از شما وآبروی شمابه پای چوبه دارآمده ام.یاری ام کن"وقتی طناب دار راکشیدندپس از حدود30ثانیه طناب پاره شد ومن بیهوش شدم و چیزی ازآن لحظه هم به یاد نمی آورم .وقتی به هوش آمدم35روزگذشته بود ودریکی ازبیمارستان های مدینه بستری بودم وفهمیدم نجات یافته بودم.طبق قانون عربستان اگر کسی به هرطریقی ازطناب اعدام نجات یابددیگر هیچ اتهامی متوجه او نیست وکاملا’آزاد است.

/ 1 نظر / 10 بازدید
ریحانه

سلام ما جدیدا به گردان سایبری عمار پیوستیم به مام سر بزنین