سخنان رهبرانقلاب دردیداربا دانشجویان فارس درباره واکسینه کردن انقلاب باکلانگری

مقام معظم رهبری دراین دیدارفرمودند:نگاه کلان به انقلاب اسلامی سبب خواهدشد تامسائل ومشکلات جزئی نتواند فرد را از هدف اصلی خود دور سازد.اولویت دادن به جزئی نگری سبب خواهدشدتافرداز هدف اصلی غافل شده ودر این شرایطاستفاده ازهر وسیله ای رابرای رسیدن به هدف مجاز بداند.بررسی انقلاب اسلامی با نگاهی کلان همواره خبر ازموفقیت وپیروزی انقلاب میدهد.به همین جهت دشمنان درنگاههای خود علیه نظام ازنگاه های کلی استفاده نمی کنند مثلا دشمندر هیچ مقطعی اعلام نکرده که انقلاب اسلامی سبب استبداد در جامعه ایران شده است.بلکه تبلیغات منفی دشمن در این زمینه بسوی دخالت در انتخابات و انتخاب بی فایده و...در جریان است.چراکه دشمن می داند که انقلاب اسلامی دریک نگاه کلان برای مردم ایران موفقیت محسوب میشود .نگاه کلان یعنی در نظر داشتن سه عنصر انگیزه و هدف دینی،حضور مردم،سنگ اندازی دشمن در مسیر انقلاب.

استاد شهید مرتضی مطهری:شخصیت ها تا زمانی برای ما قابل احترام هستند که در مسیرحق حرکت کنند به محض اینکه از راه حق خارج شدند دیگر هیچ ارزش و احترامی ندارند.

/ 1 نظر / 7 بازدید
سکوت

عید است ولی بدون او غم داریم عاشق شده ایم و عشق را کم داریم ای کاش که این عید ظهورش برسد این گونه هزار عید با هم داریم اللهم عجل لولیک الفرج[گل]