یهودستیزی یاآنتی سمیتیسم

در اروپای قرن20دشمنی بایهودیان که پیش ازآن پایه دینی داشت جای خود رابه دشمنی نژادی دادو آلمان نازی مرکز نشر این نظریه شد.دشمنی بایهود بعنوان نژاد درنیمه قرن 19بالا گرفت وهواداران این عقیده کوشیدند تابرای آراءخود پایه علمی بیابند.در آلمان نازی،کوشیدندتانژاد آریایی را از غیرآریایی ها جداو از آلوده شدن این نژاد جلوگیری کنند وقانون هایی وضع کردند که به موجب آن کلیمیان بیگانگان وپست نژادانی به شمار رفتند که خون زهرآلودشان آنها رابه ذات جنایتکار بار می آوردواز این رو زناشویی وعشق ورزی کلیمیان باآریایی ها ممنوع شد.بدنبال این قانون ها دانشمندان نامدار یهود من جمله انیشتین وفروید،تبعید شدند.یهودیان از حقوق مدنی واشتغال به بازرگانی و حرفه های دیگر محروم ودسته دسته به اردوگاه های  کار اجباری فرستاده شدند.در قرن19ونیمه اول قرن 20اروپای شرقی مرکز تبلیغات ضدیهودبودواز همین جا جنبش صهیونیسم آغازشد.بعد از انقلاب1917روسیه،دولت انفلابی جدید به یهودیان این کشور،که حدود2200000نفرندنوید تشکیل دولتی خود مختار رازیر نظارت عالی دولت شوروی ونیز ایجاد تماشاخانه،نشر کتاب،مجله،روزنامه،به زبان ییدیش (زبان مخصوص یهودیان اروپا که آمیزه ای  از عبری و زبان های اروپایی است)داد.ولی این وعده ها عملی نشد پیدایش صهیونیسم و دولت اسراییل گهگاهی به انواعی از یهود ستیزی در خاورمیانه  وجاهای دیگر دامن زده است و اگر چه دولت اسراییل می کوشد که هر حرکت ضد صهیونیستی رایهود ستیزانه معرفی کند ولی ضدیت با صهیونیسم و یهود ستیزی همواره یکی نیستند.

/ 1 نظر / 13 بازدید
موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1671509515