تکذیب تصویر منتسب به حجربن عدی

بی باک به نقل از شفقنا: به نظر میرسد بسیاری از رسانه هاتصویر محروس الشربجی شهروند سوری را بجای پیکر مطهرصحابی حجربن عدی منتشر کرده اند این تصویر در پی هتک حرمت مرقد مطهر حجربن عدیدر سوریه وانتشار خبر نبش مرقد ایشان تصاویری در اینترنت منتشر شد که مدعی انتساب آن تصاویر به پیکر این صحابی بزرگ بود. بررسیهای شفقنا نشان داد که این تصویر باید متعلق به یک شهروند سوری بنام محروس الشربجی باشد.که در درگیری های اخیر در شهر (حزه) ی سوریه کشته شده است معلوم نیست باچه هدفی به حجربن عدی نسبت داده شده است. انتشار تصاویر منسوب به حجربن عدی درپی آن صورت گرفت که گفته شده بودوهابی هایی که مرقد رانبش کرده اند پیکر حجربن عدی را سالم بیرون اورده وبه مکان دیگری انتقال داده اند. درهر صورت همه ابعاد آنچه در زمان تخریب مرقد گذشته است هنوز دقیقاً آشکار نیست وبه همین دلیل شایعات فراوانی در گرفته است که به مرور زمان واقعیت ازشایعات تفکیک خواهد شد.همان زمان این گمانه زنی نیز پیش آمد که چه بسا نبش کنندگان مرقد تاحدلحد پیش نرفته وشایعه انتقال پیکر را مطرح کرده اندتادرآینده دیگر کسی دلیلی برای زیارت آن مکان نداشته باشد وبگویند زیارت مکانی که پیکری درآن وجود نداردتوجیهی ندارد.درهرصورت هرآنچه گذشته چه پیکربیرون اورده شده وچه نبش مرقد تاآن حد پیش نرفته است چیزی از قبح وانحراف عمیق فکری وفساد عملی وهابی های تکفیری متحجر کاسته نمی شود عملی که پیشتر در هتک وتخریب قبور اهل بیت علیهم السلام وبزرگان صدر اسلام در بقیع به اوج خود رسیده است وبار دیگر باهتک مرقد شخصیت بزرگ صدر اسلام خشم مسلمانان را نسبت به این انحراف بزرگ برانگیخته است.

/ 0 نظر / 10 بازدید