سخنان مهم رهبر انقلاب در دیدار با مردم تبریز به مناسبت سالگرد قیام مردم تبریز

ایشان در این دیدار بر مبارزات مردم تبریز در قضایای گوناگون تاکید کردندو حرکت غیرتمندانه مردم تبریز رابا ددین وایمان همراه دانستند. مردم ایران دین وایمان رادر مبارزات ملاک قرار داده اند وبرای همین خطراتی که از طرف سلطه گران تحمیل میشود ملت ایران را دربرابر این خطرات متزلزل نکردمانند تحریم ها وفشارها.دو یا چند روز قبل از22بهمن دور جدید تحریم ها را شروع کردند و به خیال تحت فشار قرار دادن وسست کردن مردم و جواب مردم هم این بود راهپیمایی پرشورتر وباچهره خندان تر.ایشان از حضور پرشکوه مردم در 22بهمن تشکر و قدر دانی کردند و اراز نمودند که اکنون دشمنان در موضع انفعال هستند بر خلاف تصور اینکه دشمنان در موضع فعال می باشند حرکات دولتمردان آمریکا غیر منطقی وزور مدارانه است وبرخی دولت ها وکشورها در مقابلشان تسلیم میشوند ولی ایران اسلامی تسلیم شدنی نیست چون حرف منطقی دارداقتدار دارد در مقابل کار غیرمنطقی تسلیم نمیشود.آن ها یک حرف میزنندولی در عمل عکس آن عمل می کنند اینکه ادعا میکنند متعهد به حفوق بشر هستندنه در آمریکا بلکه در تمام دنیا ولی در عمل بیشترین ضربه و اهانت را نسبت به ملت های مختلف متوجه آمریکاست وادعای جلو گیری از تکثیر سلاح هسته ای دارند ولی از رزیم صهیو نیستی حمایت می کنندوبا ایران که روشنترین دموکراسی دارد مقابله میکنندولی از کشورهایی که بویی از دموکراسی نبرده اند حمایت می کنندمیگویند برای حل مسایل با ایران مذاکره میکنیم ولی در عمل تحریم میکنندمطالب خلاف واقع منتشر میکنندرییس جمهورآمریکا جوری حرف میزندکه انگار ایران میخواهد سلاح هسته ای تولید کندما نمی گذاریم ایران سلاح هسته ای درست کند،ما اگر بخواهیم سلاح هسته ای درست کنیم هیچ قدرتی نمیتواندجلوی ایران رابگیردحق قطعی ومسلم ما استفاده صلح آمیزوغنی سازی است که این راشما نمیتوانید بگیریدچون دولتمردان آمریکا غیرمنطقی هستندنمی شود باآنها مذاکره کرداقتدارجمهوری اسلامی ایران از افکارعمومی جهان نیست بلکه ازخودملت ایران است هدفشان از مذاکره یک هدف تبلیغاتی و بی اساس است میگویند اگر ایران سر میز مذاکره بنشیند تحریم ها بر داشته میشود و این هم دروغ است تصور میکنند ملت ایران از تحریم ها به ستوه آمده ودر فشار است واین هم غیر منطقی است مقصودشان یک گفتگوی عادلانه نیست این است که بیایید حرف های ما را گوش کنید،تسلیم شویدتحریم ها بر داشته میشود و این درست نیست هدف تحریم ها خسته کردن ملت ایران است ملت ایران در مقابل آنها میگوید تکیه نظام اسلامی بر مردم استملت ایران به دنبال رفاه اقتصادی است ولی نه باذلت در مقابل دشمنان بلکه با توانایی جوانانش میخواهد بدست آورددر مقابل تحریم ها دو راه وجود دارد:ملت های ضعیف تسلیم میشوند ولی ملت ایران نیرو های درونی خود را فعال میکندو از منطقه خطر عبور میکندو این تجربه 30ساله است کشور هایی بوده اند که در مشت آمریکا بوده اندآن ها کجا هستند ملت ایران کجاست.ملتمان از لحاظ پیشرفت وآبروی بین المللی به جایی رسیده است که در دوران پهلوی وقاجار خوابش راهم ندیده اندهمین تحریم ها به کمک ایران خواهد آمدو ایران رابه شکوفایی می رساند اگر آمریکانشان دهد که زور نمی گوید شرارت نمیکند و به حقوق ملت ایران احترام میگذارد ودخالت نکند آنوقت خواهند دیدجمهوری اسلامی یک نظام خیر خواهانه است.واز این راه میتواند با جمهوری اسلامی تعامل داشته باشد.ایشان اشاره ای به مسائل اخیر داشتند و نکاتی را بیان نمودندیکی از حقوق اساسی مردم در کشوراین است که  امنیت روانی و اخلاقی داشته باشندایشان فرمودندبنده فعلا نصیحت میکنم و این کار شایسته نظام نیست وقتی همه با هم برادر هستیم دشمن مشترک داریم باید اتحادمان را حفظ کنیم مسوولان برای باز کردن مشکلات اقتصادی مردم تلاش کنند و نقشه امروز دشمن نقشه اقتصادی است همه،فکرو ذهنشان روی مسائل اقتصادی مردم باشد با فساد اقتصادی مبارزه کنیم نه با زبان بلکه با عمل.الان که رفتار دشمن شدت گرفته شماهم رفاقتتان راشدت بخشید.تقواوصبر،میدان ندادن به احساسات سرکش،متمرکز کردن همه توان و نیرو برای حل مشکلات کشور توقع ماست. 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
پرشین بکس

وبلاگ خوبی داری اولین مسابقه وبلاگ نویسان پرشین بکس شروع شد. اگر دوست داری وبلاگت رو به همه معرفی کنی میتونی یه سر به تالار بزنی تا در مسابقه شرکت کنی : ادرس http://forum.persian*bax*.ir*/thread14708.html لطفا برای ورود به سایت * هارو در ادرس پاک کن

سمااا

سلام وبلاگ خوبی داری.دوست داری یه سر به ماهم بزن تو وبلاگم یه ادرس هست رو اون کلیک کن بیا پیشم :)